Search
RECRUITMENT

SHOPDRAWING STAFF

 • Area: Ho Chi Minh City
 • Số lượng: 03

SHOPDRAWING STAFF

 • Area: Ho Chi Minh City
 • Số lượng: 03

Responsibility

 • Triển khai bản vẽ shop drawing và tham gia giám sát quá trình gia công.
 • Tính toán khối lượng và tham gia giám sát quá trình gia công, nghiệm thu với thầu phụ.
 • Lập biện pháp thi công.
 • Giám sát thi công các tổ đội công nhân, tổ chức nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng với Các tổ đội công nhân.
 • Tính khối lượng thanh toán hàng tháng với thầu chính.
 • Kiểm tra, tính toán khối lượng thi công của tổ đội công nhân.
 • Phối hợp thực hiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công.
 • Báo cáo công việc định kỳ và theo quy trình.

Request

 • Kinh nghiệm từ 02 năm ở vị trí tương đương.
 • Kinh nghiệm thực hiện bản vẽ chuyên về nội thất.
 • Sử dụng Autocad thành thạo.
 • Ưu tiên biết về đồ họa hoặc các phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, kinh nghiệm trong digital marketing.

Vui lòng gửi thông tin ứng tuyển

  COMPANY WEALTH

  SALARY BONUS

  The best salary and bonus system compared to other companies in the same industry.

  HEALTH CARE

  Comprehensive health care regime for employees: Periodic health check, Participating in comprehensive health insurance of Baoviet Insurance

  TRAIN

  To participate in domestic and foreign training programs to improve knowledge and skills

  TOURISM

  Annual domestic and international travel mode

  ALLOWANCE

  Various kinds of allowances: meals, works, long distance work, phone, travel..

  INSURANCE

  Declare social insurance, health insurance and unemployment insurance according to the agreed salary